Rimokatolička crkva posvećena sv. Mariji Magdaleni. Crkveni god 22.07.